eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Uhranka na vlete v Senci
Peter, 04.03.2015 (18991 pretan)

V zimnom období sa zvyknem pozrie do svojho skromného archívu, i sa tam nenájdu fotografie, na ktoré som pozabudol. Snaím sa síce všetky fotografie ihne „vyskladni“, ale stále sa nájdu aj také, ktoré na svoje zverejnenie ešte len akajú. Takými boli aj fotografie z nostalgickej jazdy Uhranky do Senca. Uhranka, malý sympatický parný ruše, ktorý prinášal rados pri nostalgických jazdách a s ktorým sme sa u rozlúili v roku 2012.

Spomínam si, e isté obdobie pár rokov dozadu poas letných prázdnin chodili výletné parné vlaky z Bratislavy do Senca. Slnené jazerá v Senci lákali kúpajúcich aj z Bratislavy. Ráno sa odviezli parným vlakom do Senca a podveer naspä domov do Bratislavy. ia, táto atrakcia postupne zanikla.
 
V lete 2008 sa do Senca vybral nostalgický parný vlak, aby odviezol milovníkov a priaznivcov elezníc. Víkendovú jazdu parného vlaku z Bratislavy do Senca som si nenechal ujs. Parný vláik sa do Senca vybral z areálu elezniného múzea, preto som v predstihu zašiel na rendez, kde som urobil pár záberov poas prípravy na jazdu. Potom som zašiel rovno do Senca. Pár záberov z tejto akcie je v tejto spomienkovej fotoreportái.  
 
Parný ruše 331.037 na ele vlaku
Výlet do Senca
 
Uhranka
Výlet do Senca
 
Príchod do Senca
Výlet do Senca
 
Stanica Senec
Výlet do Senca
 
V Senci
Výlet do Senca
 
Uhranka obieha
Výlet do Senca
 
Odstavená súprava historických vozov
Výlet do Senca
 
Poiarny vlak po príchode do stanice
Výlet do Senca
 
Nákladný vlak s rušom 230.045-7 na ele prechádza stanicou
Výlet do Senca
 
Pomaran T679.019 posunuje
Výlet do Senca
 
Ruše 331.037 posunuje
Výlet do Senca
 
Pripravované zbrojenie
Výlet do Senca
 
Pomaran opä na ele poiarneho vlaku
Výlet do Senca
 
Po doplnení vodou 331.037 posunuje
Výlet do Senca
 
Parný ruše 331.037 opä na ele súpravy historického vlaku
Výlet do Senca
 
Gorila na EC preráa dymovú clonu 
Výlet do Senca
 
Po EC vlaku odchádza aj nostalgický parný vlak spä do Bratislavy
Výlet do Senca
 
Viac fotografií z akcie je vo fotoalbume. Foto © autor

Svisiace lnky:
Preruenie dopravy na trati Budape Szob (30.07.2012)
eleznin most v Trnovci nad Vhom (19.05.2011)
Tra 130: Bratislava hl.st. - Szob MV; Palrikovo - urany (27.09.2007)


Home